Перейти к основному содержанию

Семінари

12 семінарів-тренінгів
з питань державної реєстрації речових прав.

 • З 23 липня 2020 року Інститутом права
  та післядипломної освіти Міністерства юстиції України
  та Науково-експертним інститутом у сфері права "ПРАВНИК"
  у м. Києві + online по всій Україні
  буде проведено цикл із 12 тематичних семінарів-тренінгів
  з питань державної реєстрації речових прав.

 Лектор – Нікітін Володимир Вікторович.

 • Під час проведення семінару буде відпрацьований алгоритм дій державного реєстратора по роботі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, додатково надаватиметься практичні рекомендації щодо застосування законодавчих положень на практиці

Кожен учасник матиме можливість отримати:

 • - Індивідуальну консультацію щодо практичної ситуації у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 • - Практичні поради щодо роботи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 • - Зразки необхідних документів;
 • - Додатково слухачам буде надана інформація щодо актуальної судової практики, в тому числі щодо оскарження дій державного реєстратора, відносно запропонованої
 • тематики заходу.

 

- 23 липня 2020 року Тема 1. Державна реєстрація права власності на новостворений об’єкт нерухомого майна (житлові будинки, домоволодіння, тощо).
Алгоритм дій державного реєстратора.
Вимоги до документів.
Зразки документів, що подаються на проведення державної реєстрації прав.
Особливості проведення державної реєстрації прав на житлові будинки побудовані до 05 серпня 1992 року.
Складові частини та опис об’єкта нерухомого майна.
Практичні поради та рекомендації щодо особливостей державної реєстрації прав на новостворені об’єкти нерухомого майна.

 

 - 6 серпня 2020 року Тема 2. Державна реєстрація права власності на нежитлові приміщення, машиномісця (паркомісця), гаражі.
Визначення правового статусу об’єктів нежитлової нерухомості та їх особливість у державній реєстрації прав.
Алгоритм дій державного реєстратора.
Вимоги до документів та їх зразки.
Технічна характеристика та інвентаризація нежитлових приміщень, машиномісць та гаражів.
Особливості державної реєстрації прав на вказану нерухомість та практичні поради
.
 

 - 27 серпня 2020 року Тема 3. Державна реєстрація прав на об’єкт незавершеного будівництва. Правовий статус об’єкта незавершеного будівництва.
Алгоритм дій державного реєстратора.
Вимоги до документів.
Будівельні норми та стандарти.
Зразки документів, що подаються на проведення державної реєстрації прав на об’єкт незавершеного будівництва.
Момент завершення будівництва об’єкта нерухомого майна та перетворення об’єкта незавершеного будівництва.

 - 3 вересня 2020 року Тема 4. Окремі випадки проведення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, пов’язані з діяльністю юридичної особи.
Передача майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні членські та цільові внески членів кооперативу. Алгоритм дій державного реєстратора та зразки документів.
Передача у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації та реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи. Алгоритм дій державного реєстратора та зразки документів.
Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи. Алгоритм дій державного реєстратора та зразки документів.
Практичні поради та рекомендації щодо дій державного реєстратора під час внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за наслідками проведення вищезгаданих випадків державної реєстрації. 

 - 10 вересея 2020 року Тема 5. Державна реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна, що утворились шляхом поділу, виділу або об’єднання.
Загальні вимоги щодо поділу, виділу та об’єднання об’єктів нерухомого майна. Технічна можливість.
Зразки документів та загальний алгоритм дій державного реєстратора.
Особливості державної реєстрації права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу, а також виділу окремого об’єкта нерухомого майна чи його частки, в тому числі, що перебуває у спільній власності.
Особливості проведення державної реєстрації права власності у разі об’єднання об’єктів нерухомого майна, в тому числі, що перебуває у спільній власності.
Методика та порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого, що утворились шляхом поділу, виділу або об’єднання.
Робота з розділами Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та перенесення записів під час державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що утворились шляхом поділу, виділу або об’єднання. 
 

 - 18 вересня 2020 року Тема 6. Реконструкція, переобладнання та перепланування об’єктів нерухомого майна.Технічні вимоги до будівельних робіт.
Реконструкція об’єкта нерухомого майна.
Переобладнання та перепланування.
Переведення об’єкта нерухомого майна з житлового у нежитловий та навпаки. Технічна можливість та зразки документів.
Алгоритм дій державного реєстратора та зразки документів. Практичні поради.
Особливості внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

 - 25 вересня 2020 року Тема 7. Державна реєстрація прав на підставі судових рішень.Види судових рішень та їх зміст.
Особливості державної реєстрації прав на підставі судових рішень.
Витребування майна з чужого незаконного володіння на підставі рішення суду.
Визнання права власності на підставі рішення суду та проведення такої державної реєстрації.
Державна реєстрація права власності у разі розірвання договору, за яким відбувся перехід права власності на нерухоме майно, на підставі рішення суду.
Визнання рішенням суду права власності на самочинно збудоване нерухоме майно, в тому числі на об’єкт незавершеного будівництва.
Алгоритм дій та практичні поради у разі ухвалення судом рішення про скасування будь-яких рішень державного реєстратора.
Зразки документів та перевірка інформації у разі проведення державної реєстрації прав на підставі судових рішень. 

 - 2 жовтня 2020 року Тема 8. Відмова від права власності та знищення об’єкта нерухомого майна.Алгоритм дій державного реєстратора під час проведення державної реєстрації припинення права власності у зв’язку з відмовою власника від права власності. Практичні поради та перелік документів.
Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, у тому числі на об’єкт незавершеного будівництва, у зв’язку з його знищенням. Алгоритм дій.
Документи, що підтверджують факт знищення об’єкта нерухомого майна, у тому числі об’єкта незавершеного будівництва. Вимоги до їх оформлення.
Робота з записами (обтяження, інші речові права) Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації припинення права власності у зв’язку з відмовою власника від права власності та припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, у тому числі на об’єкт незавершеного будівництва, у зв’язку з його знищенням.

 - 8 жовтня 2020 року Тема 9. Особливості державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу. Особливості державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого завершено та який прийнято в експлуатацію після 01 січня 2013 року, особою, що залучала кошти фізичних та юридичних осіб.

Особливості державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.

Особливості державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу.
Особливості державної реєстрації права власності на окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно (дача, гараж тощо), будівництво яких здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативу.
Практичні поради щодо роботи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та зразки необхідних документів.

 - 15 жовтня 2020 року Тема 10. Державна реєстрація прав, пов’язаних з іпотекою.Особливості державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці.
Для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.
Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою на підставі іпотечного договору.
Практичні поради та рекомендації, зразки документів. Типові помилки. 

 - 22 жовтня 2020 року Тема 11. Деякі питання державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна. Практичні поради та зразки документів. Пошкодження, псування чи втрата документів, що підтверджують виникнення права власності.
Виконання умов правочину, настання певної події.
Передача об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність.
Державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна компанією з управління активами інституційних інвесторів.
Державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна юридичною особою, що є управителем фонду операцій з нерухомістю.
Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця.
Державна реєстрація права користування (найму, оренди) об’єктами нерухомого майна, побудованих на земельній ділянці.
Право господарського відання та оперативного управління.

 -  29 жовтня 2020 року Тема 12. Деякі питання державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно.Види обтяжень відповідно до закону, загальні засади проведення державної реєстрації обтяжень.
Документи-підстави державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно.
Особливості державної реєстрації припинення обтяжень.
Підстави для відмови в державній реєстрації прав. Роль обтяження.
Практичні поради та рекомендації по роботі з обтяженнями. 


Вартість участі в одному семінарі-тренінгу - 1250 грн. без ПДВ.
Вартість повного циклу з 12 семінарів-тренінгів становить 12 600 грн без ПДВ.
 

Кошти необхідно перерахувати за реквізитами:
отримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-експертний інститут у сфері права «Правник»; ЄДРПОУ 42177329; р/р UA883218420000026001053039807,  МФО 321842; АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Призначення платежу: «за участь у семінарі-навчанні (точна дата семінару), без ПДВ,  ПІБ учасника семінару-тренінгу; номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю___ (або помічник),  контактний номер телефону___, індивідуальний податковий номер __.

Місце проведення циклу семінарів-тренінгів: м. Київ, вул. Костанайська,6, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України